Småland Öland Blekinge

Råvaran i produkten eller huvudråvaran i förädlade produkter ska vara så långt det är möjligt producerad i något av de tre landskapen.

Äkthet

För oss är människan bakom maten viktig. Vänner vi känner som med finess och kärlek förädlar maten utan onödiga tillsatser.

Råvaran

Alla råvaror ska ha en tydlig ursprungsmärkning och matmakaren skall dokumentera hur produktionen har skett och var den ägt rum.

Bonden och Matmakaren

Det ska tydligt framgå från vem råvaran har sitt ursprung och varför bonden eller matförädlaren har valt att samarbeta.

Smak

Vi vill också förmedla vilka smaker man kommer att få uppleva när man njuter av produkter och hur man bäst tillagar den.

Historien

Vi ska verka för att lyfta fram Matmakarens och Bondens historia, dennes produkter och dess ursprung.